POLITYKA PRYWATNOŚCI DLF Sp. z o.o.

I. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez DLF Sp. z o.o.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest DLF Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Sportowa 8c, 81-300 Gdynia (dalej: DLF). DLF jest Importerem i Autoryzowanym Dystrybutorem marki Roidmi.

 1. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez DLF?

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z wyznaczonym przez DLF Inspektorem Ochrony Danych telefonicznie pod numerem +48 58 781 43 63 w godzinach 09:00-17:00 lub mailowo pod adresem: iod@dlf.pl

 1. W jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane DLF wykorzystuje w poniższych celach:

a) zawarcie i wykonanie Umowy sprzedaży pomiędzy Tobą a DLF, w tym realizacja Twoich praw gwarancyjnych (serwis gwarancyjny)przez czas trwania Umowy sprzedaży, rozliczeń po jej zakończeniu oraz czas trwania praw gwarancyjnych (podstawą jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży),

b) wykonanie ciążących na DLF obowiązków prawnych, takich jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych – przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe (podstawą przetwarzania są przepisy prawa),

c) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – przez okres przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy sprzedaży, w tym praw gwarancyjnych (podstawą jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu DLF),

d) tworzenia zestawień, analiz i statystyk sprzedaży na potrzeby wewnętrzne DLF, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania Umowy sprzedaży i wynikających z niej praw gwarancyjnych, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z Umowy sprzedaży (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DLF),

e) prowadzenie przez DLF działań marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody DLF będzie prowadził wobec Ciebie działania marketingowe, w tym przekazywał oferty handlowe, informacje o promocjach oraz o nowych interesujących rozwiązaniach – do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ten cel (podstawą jest Twoja niezależna zgoda, jeśli ją wyrazisz). Informowanie o ofertach może odbywać się również poprzez zamieszczanie reklam naszych produktów na naszej stronie internetowej lub innych stronach internetowych, przy wykorzystaniu danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies lub w inny sposób zebranych przy korzystaniu przez Ciebie z naszej strony; dane te przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z przepisami ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

 1. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych są nasi zaufani Partnerzy: autoryzowane serwisy DLF, podmioty świadczące dla DLF usługi IT, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską oraz świadczące inne usługi niezbędne do prowadzenia przez DLF działalności i realizacji zawartych z Tobą umów, a w przypadku, gdy wyraziłeś niezależną zgodę na prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, także nasi zaufani Partnerzy, którzy uczestniczą w tych działaniach marketingowych, w tym agencje reklamowe, które pomagają nam rozsyłać informacje o promocjach. Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 1. Jakie masz uprawnienia wobec DLF w zakresie przetwarzanych danych?

a) udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może być przez Ciebie w każdej chwili wycofana (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody),

b) przysługuje Ci prawo żądania od DLF dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

Z tych praw, w tym z prawa do wycofania zgody możesz skorzystać w dowolnym momencie, wysyłając maila na adres: iod@dlf.pl lub dzwoniąc pod numer tel. +48 58 781 43 63 (w godzinach 09:00-17:00)

c) przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że DLF przetwarza dane osobowe w sposób naruszający Twoje prawa.

 1. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie Umowy sprzedaży.

 1. Profilowanie

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez DLF polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

II. Pliki cookies

 1. Co to są pliki cookies?

Strona internetowa www.roidmi.pl wykorzystuje technologię cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia www.roidmi.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania strony internetowej do Twoich potrzeb.
Niezależnie od gromadzenia danych w plikach cookies, od momentu połączenia się przez Ciebie z naszą stroną internetową, w logach systemowych tej strony pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego, z którego łączysz się z tą stroną. Zgodnie z prawem przetwarzamy również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego, a także czasu połączenia ze stroną internetową oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące Twojej aktywności na stronie.

 1. Z jakich typów plików cookies korzystamy?

Korzystamy z dwóch typów plików cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 1. Do czego strona wykorzystuje pliki cookies?

a) utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

b) dostosowanie i optymalizację serwisu do potrzeb Klientów,

c) tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,

d) personalizację przekazów marketingowych,

e) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.

Aby pliki cookies umożliwiały wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i poszukiwań, współpracujemy z firmami partnerskimi (marketingowymi), które mogą umieszczać na Twoim urządzeniu pliki cookies oraz zbierać informacje o Twojej aktywności w sieci w trakcie prezentowania reklam (są to tak zwane cookies podmiotów trzecich, ang. third-party cookies), jak również za pomocą innych metod pozyskiwać dane dostępne między innymi w logach systemowych. Niniejsza Polityka nie reguluje sposobu wykorzystywania plików cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o nich może być dostępnych na poszczególnych stronach Naszych partnerów.

 1. Z jakich rozwiązań wykorzystujących pliki cookies korzystamy?

a) Google Analytics (cookies) - wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia przeanalizowania przez www.roidmi.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

b) Google AdWords (cookies) - wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia przez www.roidmi.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

c) Dostawcy programów afiliacyjnych - za pomocą kodu trackującego, zaimplementowanego bezpośrednio na naszej stronie internetowej, wykorzystywane są dane o aktywności użytkownika (m.in. zawarte w plikach cookies), umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów.

Dane te nie są przez te podmioty nigdy łączone z danymi osobowymi umożliwiającymi identyfikację danej osoby ani poufnymi i w każdym przypadku będą dla takiego podmiotu anonimowe.

 1. Co mogę zmienić w ustawieniach plików cookies?

Przeglądarka internetowa domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej:

a) automatycznej blokady obsługi plików cookies,

b) wymuszenia każdorazowo zgody na przechowanie informacji (poniżej zostały zamieszczone adresy stron, na których zamieszczone są opisy jak dokonać zmiany).

Włączenie blokady obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu. Adresy stron opisujących wyłączenie lub zmianę ustawień dla niektórych przeglądarek internetowych:

a) Mozilla Firefox,

b) Safari,

c) Internet Explorer,

d) Google Chrome,

e) Opera.

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności: 2022-01-28